پارس افراز
طراحی وب سایت در همدان ، سئو و بهینه سازی ، طراحی اپلیکیشن اندروید

ارتقاء سرویس

مشتریانی که وبسایت آن ها به صورت اختصاصی طراحی شده است ، بعدا اگز قصد ویرایش یا ارتقاء آن را داشته باشند ، پارس افراز قادر به ارائه این خدمات می باشد.

تمامی قسمت های وبسایت شما قابل ویرایش فنی ، ظاهری و قابل ارتقاء می باشد.

این سرویس برای اپلیکیشن موبایل (اپ اندروید) نیز صدق می کند.