بسته

ویژه

طراحی وب سایت

طراحی قالب

اختصاصی

دامنه رایگان

3

گیگ فضا

599/000

تومان

پایداری و امنیت

صفحه اصلی > پایداری و امنیت

امنیت:

مهم ترین اصل حرفه ای پارس افراز تامین امنیت سرویس های ارائه شده می باشد. تمامی سرورهای وبسایت توسط تیم پارس افراز بررسی شده و پس از اتمام کار چندین لایه امنیتی به وبسایت اضافه می شود.

پایداری سرورها:

سرورهای ما از دیتاسنترهای معتبر و دو کشور ایران و فرانسه اجاره می شوند که از نظر پایداری می توان آپ تایم ۹۹٫۹% به آنها اختصاص داد.